O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka została założona przez adwokat Katarzynę Główczewską w 2013 r.

Adwokat Katarzyna Główczewska zdobywała doświadczenie współpracując z najlepszymi kancelariami adwokackimi w Katowicach podczas odbywania aplikacji w Katowickiej Izbie Adwokackiej.

Kancelaria adwokat Katarzyny Główczewskiej świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie doradztwa prawnego, prowadzenia spraw sądowych oraz przedsądowych (mediacyjnych), reprezentację przed organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

Mając na celu wszechstronną pomoc prawną Kancelaria współpracuje z wieloma ekspertami w zakresie swoich działalności.

Wszelkie czynności zawodowe podejmowane są przy zachowaniu najwyższych standardów poufności i z poszanowaniem zasad etyki adwokackiej.

Adwokat Katarzyna Główczewska stale podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach zawodowych, konferencjach i wykładach organizowanych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz przez inne instytucje.