Zakres usług

icon-pcywilne
Prawo cywilne

w szczególności:

– prawo rzeczowe, tj. dziedziny prawa związanej z prawem nieruchomości (m.in.: naruszenie posiadania, ochrona prawa własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, ustanowienie służebności)

– prawo zobowiązań (m.in.: przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, o wykonanie umów, o odszkodowanie, zadośćuczynienie)

– prawa spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe).

icon-prodzinne
Prawo rodzinne i opiekuńcze

w szczególności:

– rozwód
– separacja
– unieważnienie małżeństwa
– podział majątku małżonków
– uregulowanie kontaktów z dziećmi
– uregulowanie władzy rodzicielskiej
– alimenty na dzieci i małżonka
– przysposobienie


icon-pkarne
Prawo karne

icon-ppracy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


icon-padministracyjne
Prawo administracyjne

icon-phandlowe
Prawo handlowe